Czy ciężko wybudować dom? Mniej więcej tak samo ciężko jak naprawić samochód czy przeprowadzić operację… liczy się doświadczenie. Jeśli coś robi się pierwszy raz (mało kto buduje dla siebie więcej niż 1 dom w życiu) to nie trudno o problemy i błędy.

 

Wyszczególnione etapy budowania oraz co trzeba zrobić prędzej lub później, żeby dom mógł powstać:

 

I etap budowy domu - do pozwolenia na budowę

 

Zakres prac do wykonania:

§  Zamówienie projektu indywidualnego lub wybór i adaptacja projektu gotowego

§  Zebranie dokumentacji do pozwolenia na budowę

§  Uzyskanie pozwolenia na budowę

§  Wykonanie przyłączy – zamówienie projektów, podpisanie umów o przyłączenie, zgłoszenie budowy, odbiór i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, podpisanie umów o dostawę

§  Budowa studni, jeśli jest potrzebna

§  Badanie gruntu

§  Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych

 

Potrzebni wykonawcy:

§  Geodeta (aktualizacja mapy do celów projektowych, naniesienie na nią przyłączy)

§  Architekt

§  Geotechnik

§  Projektanci przyłączy

§  Wykonawcy przyłączy

 

Nadzór budowy:

§  Kontrola projektu – inspektor nadzoru inwestorskiego

§  Odbiór przyłączy – inspektor i przedstawiciel przedsiębiorstwa

§  Wykonanie kosztorysu inwestorskiego

 

Logistyka budowy, czas, by się przygotować:

§  Zatrudnienie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego

§  Umówienie firmy wykonawczej do stanu surowego (lub do całości)

§  Podjęcie decyzji o sposobie zaopatrywania budowy, kupowania materiałów i wynajmowania sprzętu

 

 II etap budowy domu - stan zero

 

Zakres prac do wykonania:

§  Ogrodzenie placu budowy

§  Wytyczenie budynku w terenie

§  Budowa fundamentu/piwnicy

§  Izolacja części podziemnej

§  Rozprowadzenie kanalizacji (poziomy) pod podkładem

§  Ułożenie podkładu betonowego

 

Potrzebni wykonawcy:

§  Geodeta

§  Wykonawcy części podziemnej

§  Transport ciężki (piasek, bloczki)

 

Nadzór budowy:

§  Kontrola i odbiór robót ulegających zakryciu – inspektor nadzoru inwestorskiego

§  Kontrola zgodności realizacji robót z projektem – inspektor

§  Wpisy kierownika budowy w dzienniku budowy (potwierdzające wykonanie robót)

§  Odbiór robót i wpisy w dzienniku budowy – podstawa do rozliczenia z wykonawcą

 

Logistyka budowy, czas, by się przygotować:

§  Zamówienie koparki, deskowań

 

III etap budowy domu - stan surowy otwarty

Zakres prac do wykonania:

§  Murowanie ścian, kominów

§  Wykonanie stropów, schodów żelbetowych

§  Zrobienie więźby

§  Ułożenie pokrycia dachu

Potrzebni wykonawcy:

§  Ekipa murarsko-ciesielska

§  Ekipa dekarska

§  Wynajęcie sprzętu (deskowania, stemple, pompa do betonu)

 

Nadzór budowy:

§  Kontrola i odbiór robót ulegających zakryciu – inspektor nadzoru inwestorskiego

§  Kontrola zgodności realizacji robót z projektem – inspektor

§  Wpisy kierownika budowy w dzienniku budowy (potwierdzające wykonanie robót)

§  Odbiór robót i wpisy w dzienniku budowy – podstawa do rozliczenia z wykonawcą

 

Logistyka budowy, czas, by się przygotować:

§  Umówienie ekipy dekarskiej (ewentualnie ciesielskiej)

§  Ostateczny wybór materiałów na fundamenty, ściany i dach

§  Zakończenie formalności kredytowych

 

IV etap budowy domu - instalacje i suche tynki

 

Zakres prac do wykonania:

§  Wykonanie instalacji wewnętrznych (bez montażu urządzeń)

§  Wykonanie tynków i szlicht

§  Uporządkowanie ogrodu

§  Zabezpieczenie budowy przed zimą (otwory okienne i drzwiowe, opróżnienie instalacji z wody)

 

Potrzebni wykonawcy:

§  Elektryk

§  Instalator gazowy

§  Instalator sanitarny

§  Ekipa do tynków i szlicht

§  Kominiarz

 

Nadzór budowy:

§  Próby i odbiór instalacji

§  Sprawdzenie i odbiór instalacji gazowej i elektrycznej przez uprawnionych instalatorów

§  Sprawdzenie przewodów dymowych, grawitacyjnych spalinowych i wentylacyjnych

§  Kontrola i odbiór robót wykończeniowych

§  Wpisy do dziennika budowy potwierdzające wyżej wymienione odbiory

 

Logistyka, czas, by się przygotować:

§  Umówienie ekip instalacyjnych (sanitarnych, elektrycznych, alarmowych)

§  Ostateczna akceptacja projektów instalacji (miejsca gniazd, punktów wody)

§  Wybór oraz zakup materiałów i urządzeń instalacyjnych

§  Uzyskanie pozwolenia na instalację gazową, jeśli pozwolenie na budowę domu nie obejmuje tej instalacji